Profil společnosti

Společnost DIRECT ECONOMY a.s. byla založena v roce 2000 za účelem poskytování komplexních služeb v oblasti vedení účetnictví a personálně-mzdové agendy, daňového poradenství a auditorských služeb.

Společnost je členem Komory auditorů ČR s číslem oprávnění 460, dále má statut daňového poradce a je evidovaná v Komoře daňových poradců ČR a je členem Hospodářské komory ČR.

Sídlo společnosti je v Praze 3, ul. Malešická 1936/39, provozovna v Šumperku, Jesenická 65,

Předsedou představenstva je Ing. Vladislav Šupa, který je auditorem a daňovým poradcem, výkonným ředitelem společnosti a místopředsedou představenstva je Ing. Zbyněk Šupa.

Společnost DIRECT ECONOMY a.s. poskytuje auditorské služby a daňové poradenství zejména subjektům podnikatelského sektoru, ale také subjektům neziskového sektoru a to jednak např. spolkům, nadacím, obecně prospěšným společnostem apod., tak i obcím a městům a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím (zejména přezkoumání hospodaření a provádění finančních kontrol ).

V oblasti auditorských služeb nabízíme zpracování všech typů auditů, audity dotačních titulů a provedení due diligence při různých typech majetkových akvizic.

V oblasti daňového poradenství nabízíme odklady daňových přiznání, zastupování klientů u správců daně na základě plných mocí, průběžné poradenství a zpracování všech typů daňových přiznání.

Dále zabezpečujeme vedení účetnictvídaňové evidence a zpracování personálně mzdové agendy pro všechny typy účetních jednotek z oblasti podnikatelského segmentu i neziskové sféry.

Současně jsme schopni zabezpečit celý další komplex služeb pro klienty a to zejména služby znalců, právní služby, oblast vymáhání pohledávek, řešení insolvence firem, oblast pojištění a bezpečnosti práce.

Deconomy-cz-logo

top-slide