Zajišťujeme komplex služeb formou smluvních partnerů a to zejména

  • poradenství v oblastí získávání dotací z fondů EU včetně vypracovávání projektů
  • finanční poradenství a pojišťovací poradenství
  • řešení insolvence firem, likvidace firem, revitalizace firem, prodeje firem
  • služby soudního znalce v oboru ekonomika – účetní evidence
  • vymáhání a odkup pohledávek, detektivní služby, řešení nestandardních situací
  • služby znalce nemovitých a movitých věcí včetně oceňování podniků, cenných papírů a pohledávek
  • služby realitního makléře po celé ČR - nákup, prodej, pronájem nemovitostí
  • hypotéky, úvěry, půjčky
  • poradenství v oblati bezpečností práce a protipožární ochrany, včetně vypracování směrnic, zajištění školení a povinného vybavení pracoviště
  • právní poradenství ve všech oblastech práva

top-slide